Vanzari

• Dristor apartament de vanzare •Campia Libertatii intersectie cu Baba Novac vav de Parcul IOR la doar 10 minute de statia de metrou Dristor, apartament 2 camere liber, semidecomandat, etaj 8/10, 46 mp utili + balcon de 3 m, termopan, parchet masiv, gesie, faianta, bloc reabilitat termic, contorizat apa si termic.

Pret:.58.000 euro/negociabil