Vanzari

• Dorobanti teren de vanzare •Dorobanti - Floreasca teren 240 mp cu constructie parter 73 mp deschidere 11,93

Comform P.U.G Bucuresti terenul se afla in zona L subzona locuinţelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri:

L1a - locuinţe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie, cu regim de

construire continuu (însiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea

prezintă o diversitate de situaţii din punctul de vedere al calităţii si viabilităţii;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L1a + L1c + L1d+ L1e - înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în

volumul acoperisului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită;

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1a + L1b + L1c - POT maxim = 45%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1a + L1b+ L1c - CUT maxim pentru înălţimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren

- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren

Pret 336.000 euro; 1400 euro/mp negociabil