Vanzari

• Unirii Mircea Voda Teren de vanzare •Unirii B-dul Mircea Voda teren de vanzare 202 mp deschidere 20 m situat Comform P.U.G Bucuresti terenul se afla in zona CA2 Subzona centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, mare si cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

In cazul clădirilor cu înălţimi sub P+4 niveluri se consideră construibile parcelele având minim 150 mp si un front la stradă de minim 8,0 m pentru clădirile alcătuind fronturi continue si de minim 10,0 metri în cazul celor cuplate si izolate; parcelele sub 150 mp. pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

CA2 - pentru clădiri cu 6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri)

- pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri)

CA2 - pentru clădiri cu 6 niveluri si peste CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren

- pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

Pret 161.600 euro; 800 euro/mp negociabilDescarca:

TerenMirceaVoda22.pdf