Inchirieri

• Domenii 2 camere in vila cu gradina •Domenii - Sandu Aldea 2 camere parter de vila cu gradina 200 mp exclusiv pentru parter,

liber pretabil firma, locuinta.

Pret: 300 euro